Puslapiai

2018-09-25

Darbo pokalbis

- Papasakokite, kodėl jūs norite dirbti būtent mūsų kompanijoje.
- Na, jūs patys mane pakvietėte į šį pokalbį. Man tiesiog reikalingi pinigai tam, kad nenumirčiau badu ir galėčiau sugrąžinti paskolas ir lizingą.
- Labai apgailestaujame, tačiau mums reikalingi žmonės, kuriems rūpi ne vien tik pinigai, o taip pat mūsų kompanijos vizija, misija, vertybės, strateginiai planai, kurie yra tikri mūsų produktų linijos ambasadoriai, nebijantys prisiimti naujus iššūkius. Tai žmonės, kurie moka prezentuoti savo komandos pasiekimus per rytinius whiteboardus, stengiasi pasiekti gerus KPI'sus, nesibodi teikti grįžtamąjį ryšį... palaukite, kurgi jūs bėgate, juk visur tas pats!

2018-05-25

Privatumo politika


Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.
Jei turite laiko ir noro, tai perskaitykite žemiau pateikiamą Geležinės Lapės Privatumo politiką ir kitus perspėjimus, faq‘us ir duk’us, į kuriuos galite atsižvelgti, jei jie atitinka konkrečią jūsų situaciją. Aišku, galite ir neatsižvegti, tik paskui nelakstykite po internetus ir nesiskųskite visiems, kad Geležinė Lapė žaloja jūsų gležną besiformuojančią psichiką arba jau susiformavusią, tačiau neatsparią gyvenimo negandoms. Kita vertus, galite ir lakstyti, ir skųstis, man tas pats.

Privatumo politika

Geležinė Lapė (toliau – Geležinė Lapė, aš, mano ir t.t.), tvarkydamas asmens duomenis, siekia apsaugoti visų asmenų privatumą. Geležinė Lapė asmens duomenis tvarko pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir taikytinus nacionalinius teisės aktus. Šioje Privatumo politikoje bendrai nurodyta, kaip aš renku asmens duomenis, dalinuosi jais ir juos saugau. 

Papildoma informacija apie tai, kaip tvarkau jūsų asmens duomenis, bus pateikta sutartyse ir kituose su paslaugų teikimu susijusiuose dokumentuose, bet šiuo metu jokių sutarčių dėl mano paslaugų, t.y. tinklaraščio skaitymo, nei su jumis, nei su kuo kitu nesu sudaręs, tai čia vapšė kažkokia nesąmonė gaunasi.

Kiekviena padori privatumo politika turi sąvokų apibrėžtis.

Sąvokų apibrėžtys

Valdytojas – jūsų asmens duomenų valdytojas yra Geležinė Lapė, kuriam pateikėte savo asmens duomenis dėl jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurio paslaugomis jūs ketinate naudotis. Bet kadangi nieko nepateikėte, tai būsiu valdytojas kai pateiksite.

Klientas – fizinis asmuo, kuris naudojasi paslaugomis, jomis naudojosi arba yra išreiškęs ketinimą jomis naudotis.

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Geležinė Lapė – tinklaraščio gelezinelape.lt autorius Arvidas, kurio viešai prieinami asmens duomenys pateikiami fb.com/Arvidas ir jo šeimos nariai. Ir nustokit gūglinti „kas slepiasi po Geležinės Lapės kauke“, aišku, žurnalistai nesustos, nes nu kam? 

Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su tinklaraščio skaitytoju arba kitu fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus. Dzin man ta tavo tapatybė, jei esi geras žmogus. Bet jei negeras, tai tada gali būti visaip.

Tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.). Negalima tvarkyti to, ko neturi. Tai nesijaudinkite, nieko aš čia netvarkau.

Paslaugos – Geležinės Lapės kūrybos viešinimas ir bet kurios kitos jo siūlomos arba teikiamos paslaugos.

Kada taikoma ši Privatumo politika?

Ši Privatumo politika taikoma, kai naudojatės, pasinaudojote arba esate išreiškęs ketinimą naudotis mano paslaugomis. Ji taip pat taikoma tais atvejais, kai su kuriomis nors paslaugomis esate susijęs netiesiogiai (pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose laikinote ar komentavote postą apie Geležinę Lapę, nors ir nežinojote, kas jis toks ir ką veikia). Ji taikoma ir tais atvejais, kai santykiai buvo užmegzti prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai ir kai pateikėte ir (arba) Geležinė Lapė gavo jūsų asmens duomenis. Vienas toks žmogus tikrai yra, jis pateikė man savo asmens duomenis rūsčiais 1983 metais. Ne, nesigailiu dėl to, pripratau jau.

Kokio pobūdžio jūsų asmens duomenis tvarko Geležinė Lapė?

Jokio pobūdžio jūsų asmens duomenų Geležinė Lapė nerenka, netvarko ir net nesiruošia to daryti, man nereikalingas nei jūsų asmens kodas, nei batų išmiera. O vat kai kurie iš jūsų tai stengiasi sužinoti kuo daugiau Geležinės Lapės asmeninio gyvenimo detalių, kas šiaip jau yra normalu. Paprastai eiliniai žmonės juk domisi selebričių gyvenimu, tai čia viskas su jumis gerai yra.

Kas gauna Geležinės Lapės reklaminius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus?

Tiesioginės rinkodaros tai niekas negauna, bet gali būti, kad jūs perskaitote kokį įrašą socialiniuose tinkluose ar šiame tinklaraštyje, kur aš galimai sakau, kad turite/galite nusipirkti mano knygų. Bet juk galite ir nenusipirkti, ir nieko jums už tai nebus. Taip kad čia viskas ok. Čia laisva šalis, jei norite nusipirkti kokį nors gerą daiktą su Geležinės Lapės logo ar pakoučinimais tai juk galite patys pasigūglinti, kam čia dar ta reklama, kuri visus žmones tik nervuoja ir viskas. 

Turite gal klausimų ar ko?

Jeigu turite klausimų ar dar ko, arba jums vis dar kyla neaiškumų dėl to, kaip Geležinė Lapė tvarko jūsų asmens duomenis arba jeigu norite pasinaudoti kuriomis nors savo teisėmis, kviečiu susisiekti su manimi asmenine žinute socialiniuose tinkluose arba el. paštu gelezine.lape@gmail.com.

Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika nėra teisiniu požiūriu privaloma Geležinės Lapės ir jūsų sutartis – joje pateiktos tik jūsų asmens duomenų apsaugos standartų gairės. Nuolat tobulindamas ir plėtodamas savo interneto svetainę galiu kartais keisti šią Privatumo politiką. Dėl tokių pakeitimų jūsų teisės nebus apribotos. Padaręs esminių pakeitimų arba kai, mano manymu, to reikia, apie tai jums pranešiu per savo interneto svetainę, socialiniuose tinkluose arba kitu savo pasirinktu būdu (tik jau gink Dieve ne grafičiais ant tvorų) ne vėliau kaip likus 1 (vienai) minutei iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. Su šia Privatumo politika kitur susipažinti nebus galima.

Šis tinklaraštis tarnauja tik švietimo (edukacijos) tikslams, nes kitokių tikslų šiandien mums nereikia. 

Bet koks sutapimas su realiais asmenimis, tiek gyvais, tiek mirusiais, yra grynai atsitiktinis arba negrynai. Negalioja tada, jei draudžiama. Kai kuriais atvejais būtina sumontuoti iš atskitų dalių ar detalių. Baterijas reikia įsigyti atskirai. Vartoti tik pagal LRT laidos „Ačiū, daktare“ nurodymus. Filmuota Lietuvoje, jei nenurodyta kitaip. Jokių kitų garantijų, tiek išdėstytų raštu, tiek išreikštų netiesiogiai, nėra. Nevartokite vairuodamas nebėginę motorinę transporto priemonę ar sunkiąją techniką. Tai nėra pasiūlymas įsigyti vertybinių popierių. Vartokite tik paveiktame plote. Kai kuriems žiūrovams arba skaitytojams gali būti per stipru. Neantspauduokite. Daugiau informacijos kitoje lapo pusėje. Tik poilsio arba sveikatinimo tikslais. Netrukdykite, nemaitinkite. Jei simptomai kartojasi, pasikonsultuokite su šeimos gydytoju, arba žiūrėkite televizijos laidas su Unikausku. Jokių detalių, kurias gali aptarnauti/keisti pats vartotojas, nėra. Geriausias, jei vartosite iki ant įpakavimo nurodytos vėliausio vartojimo datos. Turinys gali būti pakeistas be atskiro įspėjimo. Laikas nurodytas apytikslis. Paveikslėliuose naudojamos imitacijos. Turite teisę išjungti savo kompiuterį, išmanųjį įrenginį arba mikrobangų krosnelę su integruotuoju vaizduokliu dabar. Antspaudo pažeidimas reiškia, kad sutinkate su visomis tinklalapyje pateiktomis sąlygomis. Žvaigždute (*) pažymėtos paslaugos teikiamos tik bekelės sąlygomis.

Ši eilutė specialiai palikta tuščia.

Ši eilutė skirta dvylikai žodžių arba mažiau.

Kaip buvo rodoma per „Panoramą“. Kaune gali ir nebūti. Lėktuvui nusileidus neplokite. Prieš palikdami lėktuvo saloną patikrinkite bagažo lentyną virš keleivio sėdynės. Vienas dydis tinka visiems. Gali pasitaikyti vienodų lagaminų. Bėgant laikui spalvos gali išblukti. Objektai iš tikrųjų yra didesni, negu jų atspindys veidrodyje. Šviežiai išbetonuota. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Nuolaidos nesumuojamos. Tik klientams, kitos transporto priemonės bus nutempiamos be atskiro įspėjimo. Be pašto ženklo siuntos nepriimamos. Sąrašas buvo išsamus jo spausdinimo metu. Jei nėra persiuntimo nurodymų, siunta grąžinama siuntėjui. Laisvai naudoti gali tik rėmėjai. Tai nėra The Beatles. Už naudojimą asmeniniais tikslais gali būti taikomos baudos. Įdėkite diską Nr.2. Atlikite veiksmus ta tvarka, kuri nurodyta etiketėje. Už indėlio atsiėmimą anksčiau nustatytos datos taikoma nedidelė bauda. Nerašyti žemiau šios linijos. Spalva gali skirtis nuo pateiktosios iliustracijoje. Mažiau kalorijų, jei vartodamas žliumbsite.

Pasirašykite čia, tai nėra jūsų kaltės pripažinimas _____________________________

Galite būti paprašytas pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Darbuotojai ir jų šeimų nariai naudotis negali. Atsargiai, šuo. Realybės šou dalyviams kai kurie klausimai buvo trumpai paaiškinti prieš filmuojant. Pasiūlymas galioja tik šiandien, įsigilinkite į sąlygas dabar, jei norite, kad greitai aptarnautų. Laimėjimą reikia atsiimti asmeniškai. Tai nėra primygtinis raginimas pirkti. Net nemėginkite čia statyti automobilį! Svarbiausia – kokybė! Prieš išeidami pakvėpuoti grynu oru leiskite uždėti spaudą ant jūsų rankos. Naudokite tik gerai vėdinamoje patalpoje. Saugokite nuo atviros ugnies ar liepsnos. Kuponai negalioja ir nepriimami. Pasitikrinkite, ar taikomos mokesčių lengvatos. Kai kurios pavaizduotos prekės į kainą neįeina.

Kainos nurodytos be PVM. Lenkijos monetos (zlotai ir grašiai) nepriimamos.

Nerekomenduotina vaikams. Šiai laiko juostai įrašyta iš anksto. Kopijuoti ar kitaip atgaminti draudžiama, bet nelabai griežtai. Draudžiama įsinešti alkoholinius gėrimus atviroje taroje, įsivesti šunis ir arklius. Ančiuvių nėra, jei nenurodyta kitaip. Bandinys neparduodamas. Pateikiamas tikrasis dydis. Jūsų picą iškepsime po 10 arba po 15 minučių. Vairuotojas neturi grynųjų pinigų. Prekės ženklai pateikiami tik su tikslu identifikuoti produktą. Prašome nelankstyti, nesukioti ir neglamžyti. Intel viduje, insaid, kaip sakoma. Bilietai parduodami tik transporto priemonei visiškai sustojus. Pateikdami užsakymą telefonu būkite pasirengę padiktuoti kredito kortelės numerį. Prekės parduodamos pagal svorį, o ne pagal tūrį. Nuvažiuotų kilometrų kiekis gali nesutapti. Prašom manęs ta tema necituoti. Prašom manęs iš viso necituoti. Vaizduoklis parduodamas atskirai.

© Visos teisės saugomos. Jūs galite laisvai platinti svetainės turinį, jei nesieksite pelno. Jei sieksite, dalis jūsų pasiekto pelno priklauso Geležinei Lapei. 

Nesinaudojant ilgesnį laiką išimkite baterijas. Sąlygos gali būti keičiamos iš anksto neperspėjant. Iliustracijos gali būti šiek tiek padidintos siekiant parodyti detales. Šio puslapio pašalinimas baudžiamas įstatymu. Plaukite rankomis, džiovinkite nedideliame karštyje. Neleidžiama vartoti jokių pakaitalų. Yra mažų detalių, kurias gali praryti kūdikiai. Grąžos neduodame. Ekrano vaizdo santykis buvo pakeistas tam, kad atitiktų jūsų naudojamo vaizduoklio ekrano santykį. Galimas išankstinis pardavimas. Prekė pateikiama tokia, kokia ji yra be jokių garantijų. Skaitytojas prisiima visą atsakomybę. Atitinka lygių galimybių įstatymo reikalavimus. Turime ribotą kiekį, kol nėra užbaigtas tiekimo ciklas. Jei radote defektų, prašom grąžinti į autorizuotą aptarnavimo centrą. Skaitykite prisiimdami visą riziką. Degant raudonam šviesoforo signalui sukti į dešinę draudžiama. Nelaikykite tiesioginėje Saulės šviesoje. Saugoti nuo naminių gyvūnų ir vaikų. Prekės grąžinamos tik pateikus originalų čekį. Už automobilyje paliktus daiktus neatsakome. Vienai šeimai parduodama ne daugiau kaip viena prekė. Išankstinio apmokėjimo nereikalaujame. Pirkti prekes nėra būtina. Siunčiama atskirai tiesiai iš gamintojo. Nustatant laimėtoją jūsų dalyvavimas nebūtinas. Baterijos nereikalingos. Vartotojo instrukcija pridedama. Superherojų figūrėlės parduodamos atskirai. Jokių konservantų. Slidu kai šlapia. Vartojant dėvėkite apsauginius akinius. Užsandarinta jūsų saugumui, jei dangtelis pažeistas – neskaitykite.

Pinigai pervesti po 15:00 val. bus įskaitomi į jūsų sąskaitą kitą darbo dieną.

Prieš vartodami gerai suplakite. Prieš atlikdami kasinėjimo darbus gaukite specialų leidimą. Mes neatsakome už žalą, jei ji atsirado dėl vartojimo ar neteisingo vartojimo. Išoriniam vartojimui. Jei ašaroja akys, kyla niežulys ar džiūsta burna, nutraukite skaitymą. Visur, kur nurodytos kalorijos, turima omenyje 2000 kalorijų dieta. Venkite ekstremalių temperatūrų. Išsiregistravimo laikas iki 13 val. Venkite įkvėpti dūmus ar degimo produktus. Nelaikykite šalia stipraus magnetinio lauko. Rūkyti mūsų prekę gali būti pavojinga jūsų sveikatai. Druska, GMO, maisto dažai ar skonio stiprikliai nebuvo panaudoti gaminant produktą. Jei pateko į skrandį, nekelkite dirbtinio vėmimo, tačiau pasikonsultuokite su gydytoju Unikausku. Į vakarus nuo Plungės vienu dydžiu didesnis. Pristatymas gali užtrukti iki šešių savaičių. Prašom nesiųsti grynųjų pinigų vokuose. Tik nuo 18 metų. Dėl galutinės kainos skambinkite telefonu. Garantinis aptarnavimas iki 100.000 kilometrų ridos, arba 3 metai, kas įvyks pirmiau. Nuimkite dangtelį, išmaišykite ir mėgaukitės. Šia puse į viršų. Gali būti kitų apribojimų. Gyvūnai nebuvo skriaudžiami kuriant šį tinklaraštį.

Ši eilutė panaikina visus aukščiau išdėstytus perspėjimus.

2018-05-06

Apie ironiją


Kaip suprantate ironiją?

Ironija man yra daugiau ar mažiau paslėpta tikroji daiktų ar reiškinių prasmė, mano paties, kitų žmonių tikrieji jausmai ar ketinimai. Ironiškiausia tai, kad dažnai bandome būti ironiški, o pasakome tiesą.

Kaip manote, ironija palengvina ar apsunkina komunikaciją?

Palengvina tiems, kas ironiją suvokia panašiai ir ją panašiai naudoja. Su tais, kas ironijos nesupranta, bendrauti nėra malonu. Iš pradžių gal ir galima pasimėgauti tokio asmens trolingo galimybe, bet tik labai neilgam.

Kodėl savo pranešimuose naudojate ironiją?

Ironija man pačiam yra patogiausias būdas reikšti mintis. Ji atsiranda iš diskomforto, kartais iš beviltiškumo jausmo, galų gale pats gyvenimas yra labai ironiškas, todėl ironija geriausiai tinka tada, kai pasakoji apie gyvenimą tokį, koks jis yra, o ne tokį, koks būtų patogus mums. Argi ne ironiška, kad jums reikia parašyti darbą, o man atsakyti į jūsų klausimus, nors galų gale tas diplomas neišgelbėtų jūsų lėktuvo katastrofos atveju, taip pat ir manęs tie atsakymai, juk visi mirsime vieną gražią dieną arba skirtingomis dienomis, koks skirtumas, ir kam visa tai?

Kaip vyksta ironiško pranešimo kūrimas?

Ai, labai paprastai, nuvalau nuo balto rašomojo stalo maisto likučius, patogiai įsitaisau ant brangios odinės kėdės, tada pasirenku pranešimo temą (bakalaurinis, nutukimas, blogas oras, santykiai, nėra santykių, amžius, bloga valdžia, belenkas), tada sugalvoju kaip išdėliosiu banalią nuvalkiotą tiesą, kad grafiškai atrodytų patraukliai, parenku iliustraciją iš kokio unsplash.com ir spaudžiu „Save“. Tada įkeliu ir žiūriu, ar normaliai laikina, jei nelaikina – ištrinu ir viskas.

Kaip manote, kodėl žmonėms kartais sunku suprasti ironiją?

Yra žmonių, kuriems kartais sunku vandenį nuleisti, o kai kuriems ir ne kartais. Tokiems žmonėms mes padarome pastabą, jei jie nėra už mus galimai stipresni. Žmogui pasakyti „Tamsta, man rodos, nesupratote ironijos, tai nueikit į biblioteką, paskaitykit enciklopediją Pipediją or something“ būtų galima, bet nemanau, kad tai būtų veiksminga. Va, šį sakinį norėjau parašyti ironišką, bet gavosi arogantiškas.

Kiek, jūsų nuomone, išsilavinimas įtakoja ironijos supratimą?

Mano nuomone, išsilavinimas ironijos supratimui daro didelę ir neatitaisomą įtaką.

Kokiomis temomis, jūsų manymu, netinka naudoti ironiją?

Tokių temų nėra, tinka-netinka yra mūsų galvose. Prieš 30 metų negalima buvo ironiškai kalbėti apie Sovietų sąjungą, o dabar galima. Šiaurės Korėjoje ironija oficialiai neegzistuoja, o kai atidarys sienas, 25 milijonai staiga pasiilgs kelionės į pusiasalio pietus. Iš viskas bus okei.

Ar kurdami ironišką žinutę galvojate/ patiriate abejones, jog ji gali būti neteisingai suprasta?

Patiriu, nes kartais tos žinutės gaunasi tikrai nekokios, bet, kaip jau sakiau, jas ištrinu, kad nebesinervinčiau. Žmonėms reikia atitinkančios kokybės standartus, iš karto teisingai suprantamos ironijos.

Kokia tema Jums lengviausia sukurti ironišką/humoristinį pranešimą?

Lengviausia tai apie nutukimo problemą. Bet ar nuo to tampa lengviau tiems nutukusiems? Tikriausiai ne. Lengviau jiems pasidarys, kai jie pradės mažiau ėsti.

Ar įmanoma išmokti ironijos?

Taip, žinoma. Rekomenduoju Jon Winokur knygą The Big Book of Irony, ten surašyta, ką ir kaip reikia daryti. Aš jos neskaičiau, nes neturiu laisvų lėšų banko kortelės sąskaitoje. Kai man reikia, aš ir taip viską žinau.

Kaip manote, ar ironiškas požiūris į gyvenimo situacijas gali būti įgimtas?

Nesu genetikos specialistas, gūglinau ta tema, nieko neradau. Gal reikėtų ieškoti labai specializuotų šaltinių, deja, tam neturiu laiko. Savo nuomonės šiuo klausimu irgi neturiu.

Ar laikote save ironišku žmogumi?

Ir ironišku, ir cinišku, ir sarkastišku, ir arogantišku. Esu tikras blogio įsikūnijimas. Paskaitykit, ką apie mane rašo naujai internetuose bandantys prasimušti žmonės, ir jums nuslinks plaukai. Vėliavą jiems į rankas – blogio taip lengvai neišnaikinsi.

2018-02-25

Ką daryti, jei sufeilinai feisbuko postą

Pratęskime feisbuko patarimų srautą, nes iš jūsų gaunamas fydbekas aiškiai rodo, kad tokie patarimai tikrai duoda naudos, gavau padėkų ir net vintažinį pakelį sausainių „Gaidelis“. Biškį susigraudinau, nes sausainiai „Gaidelis“ priminė apie studijų laikų turistinius žygius, kuriuose šie sausainiai buvo nepakeičiama skurdaus raciono dalis, aišku, nenoriu sumenkinti sausainių „Šachmatiniai“ ir „Pasveikinimas“ (rus. Priviet) reikšmės, tačiau už „Gaidelį“ ačiū. Bet šiandien ne apie tai, o apie tai, ką derėtų daryti tais atvejais, kai sufeilini feisbuko postą.

Tarkim, situacija tokia: sugalvoju parašyti kažką šmaikštaus feisbuke, nes ir vaikų darželio „Mažieji Šlykštinukai“ auklėtiniams aišku, kad liūdni ir neįdomūs feisbuko postai yra liūdni ir neįdomūs feisbuko postai, nes žmonės ten eina ne liūdėti, o prikolintis. Dar ten būna politikų, bet jie tai padefoltu yra liūdni, išskyrus Šimonytę. Ir tas, ką aš sugalvoju, yra istorija, kai būdami studentai vėlų 1982 metų rudenį keliavome pėsčiomis panemunėm nuo Raudondvario iki Jurbarko be ypatingo tikslo, tiesiog pablūdyti. Mūsų kompanijos autoritetui Kazimierui buvo pavesta nupirkti sausainių maistui, kad visiems užtektų. Prieš žygį buvo susirinkimas, nes nei mobiliųjų, nei internetų tuo metu dar nebuvo, tai žmonės kokius renginius surengdavo susirinkimuose. Jo metu Kazimieras patikslino, kokių sausainių reikės, tai jam pasakė „nupirk populiariausių, kokių dviejų rūšių“. Pradėjom žygį be Kazimiero, nes jis turėjo mūsų laukti Kulautuvos autobusų stotelėje. Šiandien negaliu pasakyti kodėl, bet žvengėm koke valanda pamatę ant suolelio sėdintį Kazimierą, o šalia jo du didelius kubo formos paketus su užrašais „Šachmatiniai“ ir „Priviet“.

Na gerai, istorija aprašyta ir papostinta feisbuke. Per valandą ji sulaukia keleto laikų ir ha-ha reakcijų iš draugų, kurie yra panašaus amžiaus, t.y. senoliai kaip ir aš. Visiems kitiems tai visiškai dzin, kažkokie sausainių pavadinimai doesn‘t ring a bell, nesuskamba varpelis. Akivaizdu, kad čia feilas ir reikia kažką daryti.

Ką daryti, jei sufeilini feisbuko postą, t.y. kai laikų ir šierų tikėjaisi, bet jų nėra ir viskas.

1. Geriausia tai surasti reddit.com kokį nematytą juokingą paveiksliuką, tada sugalvoti kokį personalizuotą komentarą ir tada papostinti. Jei paveiksliukas dar nematytas, o komentaras kabina, tai tada tu išgelbėtas, po valandos galėsi ankstesnį postą paslėpti („Hide from timeline“), o po kurio laiko iš viso ištrinti.

2. Sudėtingesniais atvejais gali reikėti specialių įgūdžių. Tarkim, tu esi toks jau prakutęs influenceris, o tavo feisbuko friendas parašė knygą. Tu jam duodi suprasti, kad nori tos knygos dovanų, jis tą supranta, pasikviečia pasiimti tos knygos, pasidarote gerą selfį su knyga ir su rašytoju, žodžiu, puikus feisbuko postas – tu ne šiaip su belenkuo, o su populiariu selebričiu. Bet kartu su laikais pareina komentarai ir knygos autoriaus heiterių, kurie yra tavo svarbūs friendai, kad knyga yra gaidys ir šūdas, ir kad tokie selfiai ne lygis ir nieko gero. Tada išsivartyti iš gaidžio bus nelengva, bet: skubiai nuimk tegus nuo nuotraukos, ir vieno naujo posto nepakaks, reikės nedelsiant nei minutės papostinti kokius keturis postus iš eilės, rekomenduotini tokie:
2.1. postas apie tai, ką buvai įdėjęs į feisbuką prieš metus (fb.com/onthisday)
2.2. postas apie tai, kad dingo katiniukas ir reikia jį surasti, pagalbos linijos telefonai, google mapsai, katiniuko nuotraukų albumas, etc.;
2.3. postas apie renginį, kokį nors dainuojamosios poezijos vakarą be tapkių, nors postus apie renginius feisbukas rodo labai nenoriai, tačiau nudumpinti žemyn ankstesnį įrašą padės;
2.4. ir dar būtinai pašėrink kokį postą iš tai chebrai priklausančių žmonių, kurie suvartė tą tavo politiškai neapgalvotą selfį.

3. Po kurio laiko, kai viskas nurims, galėsi paslėpti tą selfį su tuo nelaimingu selebričiu, o po to ir ištrinti.

4. Jei kažką papostinai ir nesulaukei nei vieno laiko ar reakcijos, trinti neskubėk, nes gali būti, kad žmonės nelaikina todėl, kad nesuprato, jiems dar augti ir augti. Bet pamatysi, per kokią valandą jie jau bus pasiskaitę Wikipediją, Pipediją ar dar kažką, supras tavo mintį ir palaikins, blogiausiu atveju, palaikins tavo užkietėję fanai, kurie laikina viską, suprato ar nesuprato.

Žodžių paaiškinimas

Feisbuko postas – įrašas socialiniame tinkle „Facebook’as“ su nuotrauka/video arba be.

Feilas – nesėkmė. Čia panašiai kaip laikini laikini kokios gražuolės fotkes, o kai po metų įsidrasini pasikviesti ją į kavinę, gauni žinutę „Tu fainas ir viską, bet aš turiu bachūrą“.

Fydbekas – grįžtamasis ryšys. Tu pastoviai gauni fydbeką iš savo viršininko, jis tau papasakoja, kaip tu feilini su dedlainais, kaip tau reikia prisiimti naujus čelendžus ir kodėl nėra kaip tau duoti didesnius bonusus ir benefitus.

Influenceris – feisbuko vartotojas, turintis daugiau kaip 100 foloverių (mikroinfluenceris) arba daugiau kaip 500 foloverių (su tokiais jau dirba bent viena iš 500 agentūrų, užsiimančių influencerių menedžinimu ir pardavimu užsakovams).

Heiteris – žmogus iš feisbuko, kuris nori prasimušti į influencerius, bet nežino kaip, tai parašo žmonėms, kaip Geležinė Lapė ėda nekaltų mergaičių smegenis arba stovi su ploščiumi prie pedagoginio. Heiteriai rašo laiškus, pvz. (N-18):


Nudumpinti – čia panašiai kaip vandenį nuleisti, naujas feisbuko postas nuleidžia žemyn tavo ankstesnį postą.

Padefoltu – pagal nutylėjimą, kai parinktys yra nustatytos gamintojo (angl. by default).

Pipedija – tas pats, kas ir Wikipedija, tik lietuviškai.

Senolis – asmuo vyresnis kaip 35 metai.

2018-02-14

V16 vėliavėlės pagal Geležinę Lapę (DIY)


Ką daryti, jei parduotuvėse vėliavų nebėra, o mažų vėliavėlių Vasario 16 patiekalams ar tiesiog namams papuošti niekada pirkti ir nebuvo? Tenka pasidaryti patiems ir pajusti tikrą pogrindžio dvasią.

Tai labai paprasta, o be to  labai geras projektas, tiksliau, beveik pinterestinis DIY projekčiukas, puikus užsiėmimas su gudriais ir crafty artsy pants vaikais (geriau jiems duoti žirkles, peiliu atsargiai dirbkit patys), mielais draugais ar patriotinis teambildingo workšopas su kolegomis ofise. Ofise galima dar geriau pajusti kokia laisva yra Lietuva: gali laisvai vartoti visokius anglicizmus, žodžiu basically, šį DIY galit užsižymėt kaip prisiimtą čelendžą prodžektui, gerai susiteambildint ir paimprūvint bendrą teamo vaibą per friday fun.

Šiam pasidaryk-pats projektui reikės:
  • ant popieriaus atspausdintų Trispalvių (PDF čia);
  • žirklių;
  • grubios dildės ar švitrinio popieriaus (nebūtinai);
  • laužomųjų ašmenų peilio;
  • liniuotės;
  • pieštukinių klijų;
  • medinių grilio pagaliukų;
  • foninės muzikos: puikiai tiks Vytauto Kernagio dainos, idealu – Danieliaus Dolskio plokštelė.
Ko reikės projektui.

Vėliavėles greičiausiai ir tiksliausiai suraižysite peiliu liniuotės pagalba. Žirklės irgi tiks, tik užtruksit ilgiau, anksčiau tik taip ir karpydavau:


Sukarpytas vėliavėles perlenkite pusiau kaip atvirukus:

Sulenktos vėliavėlės. Fone – Beatos Nicholson mintis šventiniame "Beatos virtuvė" numeryje.

Klijais gerai patepkite lenkimo liniją, tuomet  tik vieną sulenktos vėliavėlės pusę:


Jei norite trumpesnio vėliavėlės stiebo, jį lengvai patrumpinsite žirklėmis, tiesa, iešmelio medis dažnai atšimpa, tad stiebo galą galite nušlifuoti ir užapvalinti dilde ar švitriniu popieriumi.

Lenkimo liniją sulygiuokite su pat pagaliuko galu ir popierių gerai prispauskite prie medžio. Tuomet pirmiausia atsargiai sulygiuokite ir suklijuokite vėliavėlės kraštus. Idealu, jei pirma sulips kampai, o tik paskui sulipinsite likusią vidurinę dalį. Atsargiai ir lėtai braukite pirštais stiebo link, stengdamiesi, kad abi vėliavėlės pusės suliptų glotniai ir neliktų raukšlių. Štai taip atrodo prilipinta lenkimo linija ir suklijuoti vėliavėlės kampai:Baigtos V16 vėliavėlės.
Baigtos vėliavėlės smeigiamos į cepelinus, kugelį, bulvinius blynus ar kitą šventinį patiekalą, tarsi Gediminaičių stulpai. Paskui vėliavėles galima padovanoti kaip suvenyrą šventės svečiams  jie būna tokie laimingi kaip kažin ką, parsineša namo ir džiaugiasi jomis visus metus. Kai kurie mūsų šeimos draugai jų yra sukolekcionavę ir už keletą metų. Jei kas stebitės, kad Vasario 16 kažkas švenčia namie ir dar su draugais, nebesistebėkite ir apsidairykite, galbūt jau likot vienintelis nešvenčiantis.

Kaip vėliavėlės atrodo susmeigtos į cepelinus, galite pamatyti poste apie Vasario 16 cepelinus, parašytame dar 2006 metais. Dėl labai gero kugelio recepto jums irgi nereikia jaudintis.

Linkiu išradingos Vasario 16! Ne už kalnų ir Kovo 11, tų vėliavėlių vėl prireiks  tad būkit budrūs ir pasiruošę.

Veronika Bendoriūtė
Instagram: @veronika.bendoriute | @artveronica

2018-02-04

Kaip pasidaryti selfį

1. Jau sakiau, kad profilio nuotraukai geriau selfio nesidaryti, išimtis galėtų būti, jei nusiselfinai su kokiu nors selebričiu, sakykim, su Donatu Montvydu arba Vaidu Baumila, tada tai kokybė iš viso nesvarbu. Jei yra galimybė, stenkis selebričiui pridėti savo delną ant sikspeko. Tą patį būtinai daryk, jei fotografuojiesi su savo vaikinu, dar kilstelėk koją 45–90 laipsnių kampu. Čia toks jau kaip ir standartas, žinai juk.

2. Jei noras pasidaryti selfį yra kilęs, tai tada ir darykis jįjį. Patarimų, kaip pasidaryti selfį, pilni internetai, tai aš čia nesikartosiu, rašau tik tai, ko internetuose tikrai nerasi. Kadangi jau sumokėjai už šią knygą, tai sužinok didžiąją selfio paslaptį: selfis turi būti kitoks, negu tavo feisbuko draugių, geriau, jei jis bus biškį juokingas. Viena panelė, žinok, tai žiauriai išgarsėjo internetuose, kai atsikėlusi rytą pasidarė selfį prieš veidrodį, kuriame matėsi, kad unitaze kažkas ten plūduriuoja. Tiktai to kartoti tikrai nesiūlyčiau, nebent tu esi Mantas Katleris, tai ir pati žinai, kaip durnus selfius darytis. O paprastai (kol kas) merginai geriausia besiselfinant elgtis kiek neįprastai: nenutaisyti dakfeiso, kaip kokia visiška ariogala, ar užsidėti kepurę iš picos, išsproginti akis, krutinti ausis ar plekšnoti jomis per veidą, sugalvosi pati, prisimink kokį mokyklos vakarėlį, peržiūrėk šios knygos iliustracijas – tikrai kils idėjų.

3. Pati selfių režisūra ir jų skaičius per parą priklauso nuo tavo tikslų. Jei jau turi vaikiną, tai gali išsidirbinėti, kiek tiktai nori. O jeigu vaikino neturi, tai labai jau keistų selfių darytis nepatartina, nes potencialus kandidatas į tavo vaikinus gali pamanyti, kad tu durna, ir nelaikinti tavo nuotraukų ar iš viso tave atfriendinti. Tada jau teks šiek tiek daugiau orientuotis į meinstrymą – darytis daugiau selfių su vis naujais rūbais ir šukuosenomis, stengtis labiau pabrėžti ir išryškinti savo privalumus: atstatyk ir išpūsk krūtinę, įtrauk pilvuką, atmesk atgal plaukus, atstatyk užpakaliuką, lyg tipo tverkintum, gali dar koją atmesti, kaip 1 punkte nurodyta. Dakfeiso gal geriau nesidaryk, o tai čia internetuose toks kaip ir trendas visaip tyčiotis iš bučiniui sustatytų lūpų. Na, pati nuspręsk, tu geriau žinai, kas tau tinka.

4. Apskritai reikia stebėti, kokias nuotraukas įsikelia tavo draugės, o ypač atidžiai reikia stebėti konkurentes dėl vaikino. Jei tik joms nusileisi, šansai užkariauti jo dėmesį labai sumažės, o gal net iš viso atsidursi friendzonoje. Nepyk, kad taip sakau, juk aš noriu tik patarti ir todėl sakau teisybę. Tai sakau tau: jei konkurenčių selfiai įdomesni, paslaptingesni ir seksualesni – nepasimesk, atidžiai perskaityk dar kartą šią knygą, peržiūrėk puikiąsias iliustracijas ir tau tikrai kils minčių, kaip nugalėti tas, nepabijokim to žodžio, kales.

2018-01-17

Ar dažnai reikia keisti feisbuko profilio nuotrauką1. Žmonės, kurie dažnai keičia profilio nuotrauką feisbuke, visus galų gale užknisa. Ką reiškia „dažnai“? Aš manau, kad nereikia įkelti (aploudinti) naujos profilio nuotraukos kiekvieną kartą, kai apsirengi kitus rūbus arba pasidarai kitokią šukuoseną. Dažniau kaip kartą per dieną nepatariu to daryti. Į kitą kraštutinumą irgi nereikia mestis – bent kartą per metus feisbuko profilio nuotrauką būtinai reikia pasikeisti, jei tu jaunesnė nei 40 metų. Paskui jau galima naudoti geriausiai pavykusias iš ankstesnių metų. 

2. Jei įkėlus naują profilio nuotrauką kokias 10 minučių nėra nė vieno laiko, tai gali būti du scenarijai: arba visos nualpo iš pavydo, arba nuotrauka nelabai gerai atitinka tavo kuriamą įvaizdį. Tokiu atveju gal geriausia būtų parodyti tą nuotrauką savo babytei ir iš jos reakcijos spręsti, ar reikia ištrinti nedelsiant. 

3. Jei įkėlus naują profilio nuotrauką iš karto pasipila dešimtys palaikinimų, tai gali būti irgi du scenarijai: arba tavo nuotrauka iš tikrųjų labai gera, arba ją laikina tik iš gailesčio, kad tu neverktum. Ypač reikia suklusti, jei komentaruose draugės deda daug emodžių (tipo širdelių, šuniukų ir šypsenėlių) ir dar pakomentuoja: „Gražuolyyyyyteeee!“ ar „Aš apaaaakus kaip tu fainiai atrodai, vaaaau.“ Tokiu atveju irgi rodyk tą nuotrauką babytei. Jei teks nuotrauką ištrinti, tada truputį taip labiau triumfuojančiai pažliumbk.


2018-01-06

Lussekatter arba karališkos bandelės, kurių neatsisakytų net Trys Karaliai

Šios mielinės bandelės su šafranu yra labai mėgstamos švedų. Paprastai jos kepamos Šv. Liucijos (šved. Lucia) dieną, gruodžio 13, taigi nuo šios šventosios vardo ir kilęs jų pavadinimas. Taip pat dar vadinamos lussebulle, saffranskuse ir t.t. – pavadinimų daug, dažnai tai priklauso nuo tešlos suraitymo būdo. Internete galite rasti įvairių schemų. Pavyzdžiui, vienas iš tešlos suraitymo būdų yra vadinamas prästenshår, turbūt dėl to, kad švedams kažkada tokia forma priminė kunigo plaukus, o gal peruką.

Kodėl turėtumėte norėti jų paragauti? Priežastis nuspėjama – jos dieviškai skanios, o svarbiausia – mokėdami kepti lussekatter apie Švediją jau žinosite daugiau nei vidutinis lietuvis ir švedui jas pagyrę padarysite didesnį įspūdį nei paminėję ABBA, IKEA ar Astrid Lindgren. Beje, nėra taip jau blogai jei Astrid Lindgren yra jūsų vienintelis koziris, tik nesakykite ko nors tipiško kaip: Eina sau, man taip patiko tas Pepės taškuotas arklys. Geriau prisiminkite kokią kitą Lindgren knygą, pavyzdžiui „Emilis iš Lionebergos“ ir sakykite: Geriausiai įsiminiau tą epizodą, kur Emilis savo sesutę Idą užkabino ir pakėlė ant vėliavos stiebo, o iš tolo vežimu atriedantys giminaičiai pamanė jog ten kabo Danijos vėliava. Ida juk buvo persijuosusi savo suknelę balta juosta!
Arba trumpesnį kokį: Žiauriai geras buvo ten, kur ant Emilio tėčio išvertė visą puodą kraujinių vėdarų!
Iškart BOOM ir WOW, švedai jūsų draugai for life. Grįžtam prie bandelių recepto.

Diskleimeris: Šafraną Lietuvoje parduoda pakeliais po 0,12 g. Vienas toks pakelis kainuoja €2,49, palyginimui – €20750,00 už kilogramą. Prabangu, juk šiuo prieskoniu bandelės kukliai primena, kad buvo sugalvotos Švedijos karalystėje. Porą kartų susilaikykite nuo didelio McDonaldʼs komplekso – štai ir susitaupėte šafranui. Švedijoje šafraną parduoda pakeliais po 0,5 g. Jo nerasite savitarnos salėje, reikia prašyti kasoje: Ursäkta, jag skulle vilja ha två paket saffran, tack! Kasininkė(-as) jums paduos mažyčius pakelius ir maloniai nusišypsos, nes žino – kepsite kažką iš šafrano tešlos.

Dar vienas svarbus momentas dėl šafrano: Tuose vengriškuose „Kotányi“ pakeliuose, kuriuos rasite Lietuvoje, šafrano dalelės bus tokios pailgos, tarsi žolelės. Tuo tarpu švedai, ko gero, iš anksto ruošdami tradicinei saffransbröd tešlai, jį supakuoja pardavimui susmulkinę į grūdelius. Todėl rekomenduoju Lietuvoje pirktą šafraną šiek tiek susmulkinti grūstuve – taip jis atiduos daugiau aromato ir spalvos.

Tešlai reikės:
1 g šafrano
150 g sviesto
2 puodelių pieno
50 g mielių
1 a.š. druskos
0,5 puodelio su kaupu cukraus
870 g miltų

Papuošimui:
1 kiaušinio
Razinų

Sviestą ištirpinkite puodelyje. Pieną pakaitinkite iki drungnumo. Mieles išmaišykite su šaukštu cukraus, kad jos ištirptų. Į kitą dubenį suberkite druską, cukrų ir miltus. Labai rekomenduoju į tešlą papildomai įdėti porą saujų razinų, paprastai jos naudojamos tik papuošti šias bandeles. Šafrano grūdelius, prieš sumaišydami su tešla, mažame dubenėlyje patirpdykite šaukšte pieno išmaišę su šiek tiek cukraus, išeis toks geltonas skystis. Tada jį galite supilti į tešlą, supilkite ir mieles, pieną bei sviestą. Ginkdie į tešlą neįmuškite kiaušinio kaip nudoroma kai kuriuose lussekatter receptuose. Kiaušinis bandeles tik sukietins, geriau jau įdėkite daugiau sviesto nei nurodyta ingredientų sąraše. Viską maišykite iki vientisos masės, tešla neturi nei per daug lipti, nei būti pernelyg sausa. Ji turi išeiti ryškiai geltona kaip kryžius Švedijos vėliavoje. Arba kaip plotas vaizduojantis saulę Lietuvos vėliavoje. Arba kaip geltona šviesoforo šviesa, dar žinoma kaip „beveik žalia“.

Tešlą uždenkite drėgnu virtuviniu rankšluosčiu ir palikite ją pakilti kambario temperatūroje 60 min ar ilgiau.

Iškilusią tešlą dalinkite lygiomis dalimis tol, kol turėsite vienodus gabalėlius. Suraitytų bandelių ilgis turėtų būti apie 3-4 cm. Kepdamos jos iškils dar du ar tris kartus, taigi darykite kuo mažesnes. Tokių bandelių turėtų išeiti apie 70.

Kepimo skardoje, ant kepimo popieriaus bandeles išrikiuokite it kareivius – taip, kad jas išeitų suskaičiuoti sudauginus kraštines eiles. Jas papuoškite razinomis ir patepkite plaktu kiaušiniu, kad iškepusios blizgėtų.
Bandeles kepkite 220°C orkaitėje apie 10 min. Jos turi lengvai apskrusti. 
Iškepusios atrodo štai taip. 

Bandelės puikiai tiks Kalėdoms, Naujųjų metų vakarui, Trims Karaliams ar Kovo 11-ai.
Skanaus!

Veronika Bendoriūtė
@ ArtVeronica