Puslapiai

Rodomi pranešimai su žymėmis Privatumo politika. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Privatumo politika. Rodyti visus pranešimus

2018-05-25

Privatumo politika


Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.
Jei turite laiko ir noro, tai perskaitykite žemiau pateikiamą Geležinės Lapės Privatumo politiką ir kitus perspėjimus, faq‘us ir duk’us, į kuriuos galite atsižvelgti, jei jie atitinka konkrečią jūsų situaciją. Aišku, galite ir neatsižvegti, tik paskui nelakstykite po internetus ir nesiskųskite visiems, kad Geležinė Lapė žaloja jūsų gležną besiformuojančią psichiką arba jau susiformavusią, tačiau neatsparią gyvenimo negandoms. Kita vertus, galite ir lakstyti, ir skųstis, man tas pats.

Privatumo politika

Geležinė Lapė (toliau – Geležinė Lapė, aš, mano ir t.t.), tvarkydamas asmens duomenis, siekia apsaugoti visų asmenų privatumą. Geležinė Lapė asmens duomenis tvarko pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir taikytinus nacionalinius teisės aktus. Šioje Privatumo politikoje bendrai nurodyta, kaip aš renku asmens duomenis, dalinuosi jais ir juos saugau. 

Papildoma informacija apie tai, kaip tvarkau jūsų asmens duomenis, bus pateikta sutartyse ir kituose su paslaugų teikimu susijusiuose dokumentuose, bet šiuo metu jokių sutarčių dėl mano paslaugų, t.y. tinklaraščio skaitymo, nei su jumis, nei su kuo kitu nesu sudaręs, tai čia vapšė kažkokia nesąmonė gaunasi.

Kiekviena padori privatumo politika turi sąvokų apibrėžtis.

Sąvokų apibrėžtys

Valdytojas – jūsų asmens duomenų valdytojas yra Geležinė Lapė, kuriam pateikėte savo asmens duomenis dėl jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurio paslaugomis jūs ketinate naudotis. Bet kadangi nieko nepateikėte, tai būsiu valdytojas kai pateiksite.

Klientas – fizinis asmuo, kuris naudojasi paslaugomis, jomis naudojosi arba yra išreiškęs ketinimą jomis naudotis.

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Geležinė Lapė – tinklaraščio gelezinelape.lt autorius Arvidas, kurio viešai prieinami asmens duomenys pateikiami fb.com/Arvidas ir jo šeimos nariai. Ir nustokit gūglinti „kas slepiasi po Geležinės Lapės kauke“, aišku, žurnalistai nesustos, nes nu kam? 

Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su tinklaraščio skaitytoju arba kitu fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus. Dzin man ta tavo tapatybė, jei esi geras žmogus. Bet jei negeras, tai tada gali būti visaip.

Tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.). Negalima tvarkyti to, ko neturi. Tai nesijaudinkite, nieko aš čia netvarkau.

Paslaugos – Geležinės Lapės kūrybos viešinimas ir bet kurios kitos jo siūlomos arba teikiamos paslaugos.

Kada taikoma ši Privatumo politika?

Ši Privatumo politika taikoma, kai naudojatės, pasinaudojote arba esate išreiškęs ketinimą naudotis mano paslaugomis. Ji taip pat taikoma tais atvejais, kai su kuriomis nors paslaugomis esate susijęs netiesiogiai (pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose laikinote ar komentavote postą apie Geležinę Lapę, nors ir nežinojote, kas jis toks ir ką veikia). Ji taikoma ir tais atvejais, kai santykiai buvo užmegzti prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai ir kai pateikėte ir (arba) Geležinė Lapė gavo jūsų asmens duomenis. Vienas toks žmogus tikrai yra, jis pateikė man savo asmens duomenis rūsčiais 1983 metais. Ne, nesigailiu dėl to, pripratau jau.

Kokio pobūdžio jūsų asmens duomenis tvarko Geležinė Lapė?

Jokio pobūdžio jūsų asmens duomenų Geležinė Lapė nerenka, netvarko ir net nesiruošia to daryti, man nereikalingas nei jūsų asmens kodas, nei batų išmiera. O vat kai kurie iš jūsų tai stengiasi sužinoti kuo daugiau Geležinės Lapės asmeninio gyvenimo detalių, kas šiaip jau yra normalu. Paprastai eiliniai žmonės juk domisi selebričių gyvenimu, tai čia viskas su jumis gerai yra.

Kas gauna Geležinės Lapės reklaminius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus?

Tiesioginės rinkodaros tai niekas negauna, bet gali būti, kad jūs perskaitote kokį įrašą socialiniuose tinkluose ar šiame tinklaraštyje, kur aš galimai sakau, kad turite/galite nusipirkti mano knygų. Bet juk galite ir nenusipirkti, ir nieko jums už tai nebus. Taip kad čia viskas ok. Čia laisva šalis, jei norite nusipirkti kokį nors gerą daiktą su Geležinės Lapės logo ar pakoučinimais tai juk galite patys pasigūglinti, kam čia dar ta reklama, kuri visus žmones tik nervuoja ir viskas. 

Turite gal klausimų ar ko?

Jeigu turite klausimų ar dar ko, arba jums vis dar kyla neaiškumų dėl to, kaip Geležinė Lapė tvarko jūsų asmens duomenis arba jeigu norite pasinaudoti kuriomis nors savo teisėmis, kviečiu susisiekti su manimi asmenine žinute socialiniuose tinkluose arba el. paštu gelezine.lape@gmail.com.

Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika nėra teisiniu požiūriu privaloma Geležinės Lapės ir jūsų sutartis – joje pateiktos tik jūsų asmens duomenų apsaugos standartų gairės. Nuolat tobulindamas ir plėtodamas savo interneto svetainę galiu kartais keisti šią Privatumo politiką. Dėl tokių pakeitimų jūsų teisės nebus apribotos. Padaręs esminių pakeitimų arba kai, mano manymu, to reikia, apie tai jums pranešiu per savo interneto svetainę, socialiniuose tinkluose arba kitu savo pasirinktu būdu (tik jau gink Dieve ne grafičiais ant tvorų) ne vėliau kaip likus 1 (vienai) minutei iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. Su šia Privatumo politika kitur susipažinti nebus galima.

Šis tinklaraštis tarnauja tik švietimo (edukacijos) tikslams, nes kitokių tikslų šiandien mums nereikia. 

Bet koks sutapimas su realiais asmenimis, tiek gyvais, tiek mirusiais, yra grynai atsitiktinis arba negrynai. Negalioja tada, jei draudžiama. Kai kuriais atvejais būtina sumontuoti iš atskitų dalių ar detalių. Baterijas reikia įsigyti atskirai. Vartoti tik pagal LRT laidos „Ačiū, daktare“ nurodymus. Filmuota Lietuvoje, jei nenurodyta kitaip. Jokių kitų garantijų, tiek išdėstytų raštu, tiek išreikštų netiesiogiai, nėra. Nevartokite vairuodamas nebėginę motorinę transporto priemonę ar sunkiąją techniką. Tai nėra pasiūlymas įsigyti vertybinių popierių. Vartokite tik paveiktame plote. Kai kuriems žiūrovams arba skaitytojams gali būti per stipru. Neantspauduokite. Daugiau informacijos kitoje lapo pusėje. Tik poilsio arba sveikatinimo tikslais. Netrukdykite, nemaitinkite. Jei simptomai kartojasi, pasikonsultuokite su šeimos gydytoju, arba žiūrėkite televizijos laidas su Unikausku. Jokių detalių, kurias gali aptarnauti/keisti pats vartotojas, nėra. Geriausias, jei vartosite iki ant įpakavimo nurodytos vėliausio vartojimo datos. Turinys gali būti pakeistas be atskiro įspėjimo. Laikas nurodytas apytikslis. Paveikslėliuose naudojamos imitacijos. Turite teisę išjungti savo kompiuterį, išmanųjį įrenginį arba mikrobangų krosnelę su integruotuoju vaizduokliu dabar. Antspaudo pažeidimas reiškia, kad sutinkate su visomis tinklalapyje pateiktomis sąlygomis. Žvaigždute (*) pažymėtos paslaugos teikiamos tik bekelės sąlygomis.

Ši eilutė specialiai palikta tuščia.

Ši eilutė skirta dvylikai žodžių arba mažiau.

Kaip buvo rodoma per „Panoramą“. Kaune gali ir nebūti. Lėktuvui nusileidus neplokite. Prieš palikdami lėktuvo saloną patikrinkite bagažo lentyną virš keleivio sėdynės. Vienas dydis tinka visiems. Gali pasitaikyti vienodų lagaminų. Bėgant laikui spalvos gali išblukti. Objektai iš tikrųjų yra didesni, negu jų atspindys veidrodyje. Šviežiai išbetonuota. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Nuolaidos nesumuojamos. Tik klientams, kitos transporto priemonės bus nutempiamos be atskiro įspėjimo. Be pašto ženklo siuntos nepriimamos. Sąrašas buvo išsamus jo spausdinimo metu. Jei nėra persiuntimo nurodymų, siunta grąžinama siuntėjui. Laisvai naudoti gali tik rėmėjai. Tai nėra The Beatles. Už naudojimą asmeniniais tikslais gali būti taikomos baudos. Įdėkite diską Nr.2. Atlikite veiksmus ta tvarka, kuri nurodyta etiketėje. Už indėlio atsiėmimą anksčiau nustatytos datos taikoma nedidelė bauda. Nerašyti žemiau šios linijos. Spalva gali skirtis nuo pateiktosios iliustracijoje. Mažiau kalorijų, jei vartodamas žliumbsite.

Pasirašykite čia, tai nėra jūsų kaltės pripažinimas _____________________________

Galite būti paprašytas pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Darbuotojai ir jų šeimų nariai naudotis negali. Atsargiai, šuo. Realybės šou dalyviams kai kurie klausimai buvo trumpai paaiškinti prieš filmuojant. Pasiūlymas galioja tik šiandien, įsigilinkite į sąlygas dabar, jei norite, kad greitai aptarnautų. Laimėjimą reikia atsiimti asmeniškai. Tai nėra primygtinis raginimas pirkti. Net nemėginkite čia statyti automobilį! Svarbiausia – kokybė! Prieš išeidami pakvėpuoti grynu oru leiskite uždėti spaudą ant jūsų rankos. Naudokite tik gerai vėdinamoje patalpoje. Saugokite nuo atviros ugnies ar liepsnos. Kuponai negalioja ir nepriimami. Pasitikrinkite, ar taikomos mokesčių lengvatos. Kai kurios pavaizduotos prekės į kainą neįeina.

Kainos nurodytos be PVM. Lenkijos monetos (zlotai ir grašiai) nepriimamos.

Nerekomenduotina vaikams. Šiai laiko juostai įrašyta iš anksto. Kopijuoti ar kitaip atgaminti draudžiama, bet nelabai griežtai. Draudžiama įsinešti alkoholinius gėrimus atviroje taroje, įsivesti šunis ir arklius. Ančiuvių nėra, jei nenurodyta kitaip. Bandinys neparduodamas. Pateikiamas tikrasis dydis. Jūsų picą iškepsime po 10 arba po 15 minučių. Vairuotojas neturi grynųjų pinigų. Prekės ženklai pateikiami tik su tikslu identifikuoti produktą. Prašome nelankstyti, nesukioti ir neglamžyti. Intel viduje, insaid, kaip sakoma. Bilietai parduodami tik transporto priemonei visiškai sustojus. Pateikdami užsakymą telefonu būkite pasirengę padiktuoti kredito kortelės numerį. Prekės parduodamos pagal svorį, o ne pagal tūrį. Nuvažiuotų kilometrų kiekis gali nesutapti. Prašom manęs ta tema necituoti. Prašom manęs iš viso necituoti. Vaizduoklis parduodamas atskirai.

© Visos teisės saugomos. Jūs galite laisvai platinti svetainės turinį, jei nesieksite pelno. Jei sieksite, dalis jūsų pasiekto pelno priklauso Geležinei Lapei. 

Nesinaudojant ilgesnį laiką išimkite baterijas. Sąlygos gali būti keičiamos iš anksto neperspėjant. Iliustracijos gali būti šiek tiek padidintos siekiant parodyti detales. Šio puslapio pašalinimas baudžiamas įstatymu. Plaukite rankomis, džiovinkite nedideliame karštyje. Neleidžiama vartoti jokių pakaitalų. Yra mažų detalių, kurias gali praryti kūdikiai. Grąžos neduodame. Ekrano vaizdo santykis buvo pakeistas tam, kad atitiktų jūsų naudojamo vaizduoklio ekrano santykį. Galimas išankstinis pardavimas. Prekė pateikiama tokia, kokia ji yra be jokių garantijų. Skaitytojas prisiima visą atsakomybę. Atitinka lygių galimybių įstatymo reikalavimus. Turime ribotą kiekį, kol nėra užbaigtas tiekimo ciklas. Jei radote defektų, prašom grąžinti į autorizuotą aptarnavimo centrą. Skaitykite prisiimdami visą riziką. Degant raudonam šviesoforo signalui sukti į dešinę draudžiama. Nelaikykite tiesioginėje Saulės šviesoje. Saugoti nuo naminių gyvūnų ir vaikų. Prekės grąžinamos tik pateikus originalų čekį. Už automobilyje paliktus daiktus neatsakome. Vienai šeimai parduodama ne daugiau kaip viena prekė. Išankstinio apmokėjimo nereikalaujame. Pirkti prekes nėra būtina. Siunčiama atskirai tiesiai iš gamintojo. Nustatant laimėtoją jūsų dalyvavimas nebūtinas. Baterijos nereikalingos. Vartotojo instrukcija pridedama. Superherojų figūrėlės parduodamos atskirai. Jokių konservantų. Slidu kai šlapia. Vartojant dėvėkite apsauginius akinius. Užsandarinta jūsų saugumui, jei dangtelis pažeistas – neskaitykite.

Pinigai pervesti po 15:00 val. bus įskaitomi į jūsų sąskaitą kitą darbo dieną.

Prieš vartodami gerai suplakite. Prieš atlikdami kasinėjimo darbus gaukite specialų leidimą. Mes neatsakome už žalą, jei ji atsirado dėl vartojimo ar neteisingo vartojimo. Išoriniam vartojimui. Jei ašaroja akys, kyla niežulys ar džiūsta burna, nutraukite skaitymą. Visur, kur nurodytos kalorijos, turima omenyje 2000 kalorijų dieta. Venkite ekstremalių temperatūrų. Išsiregistravimo laikas iki 13 val. Venkite įkvėpti dūmus ar degimo produktus. Nelaikykite šalia stipraus magnetinio lauko. Rūkyti mūsų prekę gali būti pavojinga jūsų sveikatai. Druska, GMO, maisto dažai ar skonio stiprikliai nebuvo panaudoti gaminant produktą. Jei pateko į skrandį, nekelkite dirbtinio vėmimo, tačiau pasikonsultuokite su gydytoju Unikausku. Į vakarus nuo Plungės vienu dydžiu didesnis. Pristatymas gali užtrukti iki šešių savaičių. Prašom nesiųsti grynųjų pinigų vokuose. Tik nuo 18 metų. Dėl galutinės kainos skambinkite telefonu. Garantinis aptarnavimas iki 100.000 kilometrų ridos, arba 3 metai, kas įvyks pirmiau. Nuimkite dangtelį, išmaišykite ir mėgaukitės. Šia puse į viršų. Gali būti kitų apribojimų. Gyvūnai nebuvo skriaudžiami kuriant šį tinklaraštį.

Ši eilutė panaikina visus aukščiau išdėstytus perspėjimus.