Puslapiai

Rodomi pranešimai su žymėmis molotovai. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis molotovai. Rodyti visus pranešimus

2019-06-15

Sapiegų parkas ir aš

Sapiegų parke, prie Antakalnio seniūnijos, Antakalnio g.17, vakar atidaryta fotografijų paroda „SAPIEGŲ PARKAS IR AŠ“ – fb.com/events/334234090585486/
Na ir kas, kad atidaryta, pasakysite jūs, šimtai tų parodų dabar visokių vyksta, ko man ten eiti, gūžtelėsite pečiais. Ogi tas, kad Vilniaus valdžia – taip taip, ta pati, kurią ką tik entuziastingai išsirinkome – planuoja iškirsti 200 medžių, nes yra patvirtinti planai atkurti barokinį Sapiegų parką. Norint kažką atkurti, reikia žinoti, kaip tasai dalykas atrodė. Mokslininkai sako, jog jokių patikimų istorinių duomenų, kaip šis parkas atrodė XVII a., nėra. Todėl antakalniečiai, išgirdę apie tokius planus, atsiuntė įsimintinų fotografijų iš šio unikalaus Vilniaus kampelio kasdieninio gyvenimo. Tose fotografijose tarp medžių ir lapų žaidžiantys vaikai, vilniečiai smagiai ir ramiai leidžiantys laiką. Šiandienos Sapiegų parkas, kurio augmenija formavosi dešimtmečiais – tai visų vilniečių turtas.
Kodėl tik dabar sugalvojau apie tai parašyti? Ogi todėl, kad tik šiandien pirmą kartą apsilankiau Sapiegų parke ir savo akimis pamačiau tuos ketinamus kirsti medžius. O iki šiandienos tai galvojau maždaug taip: na, matau ten kažkur feisbukuose kažkokius ginčus dėl Sapiegų parko, na, rėkaloja sau kažkokie medžių apkabintojai ir žvakelių degaliotojai, kurie tikriausiai apie medžius nieko neišmano, kad tik parėkti, o va štai rūpestingasai Povilas Poderskis ir net pats Vilniaus meras Remigijus Šimašius stengiasi išaiškinti nesuprantantiems, kas čia viskas iš tikrųjų tai juk yra visai kūl: yra neginčytinųjų specialistų parengtas detalusis planas, pagal kurį iškirsim menkaverčius medžius ir pasodinsim a lia barokinių klombų gėlynėlį, o aplink dar apsodinsim brangiom ir vertingom vazoninėm šiltnaminėm liepom and shit, žinokit, bus ten visokie fontanai, balionėliai, cukrinės vatos į valias, ir pagaliau bendruomenės dvasia atsikvėps iš naujo virš savo laimės dar nesuvokiančių miestelėnų galvų ir nuskris į žydrą tolį tartum paukštė.
Ir kai važiavau į Sapiegų parką, tai ir tikėjausi pagaliau savo akimis pamatyti tuos menkaverčius uosialapius klevus, dar gal kokias Chruščiovo laikais komjaunuolių subotnikų metu sodintas šlykštumingas tuopas ar panašaus tipo košmaraičius.
OU. MAI. GAD. Apėjęs visą prieštankinę EIKOS tvorą buvau visiškai ir galutinai apšąlęs: prie pačių geriausių norų ten nu niekaip nerasi ne tik 200, bet ir 20 medžių, kuriuos verkiant reikėtų kirsti, kokie planai dėl ateities ten bebūtų.
Aš šiaip savo nuomonę reiškiu tikrai labai retai, ir jei jau reiškiu, tai apie tuos dalykus, kuriuos tikrai kažkiek išmanau. Tai mano nuomonė tokia: valdžia žmonėms knisa protą tam, kad apknistų, gal ir didesnių tikslų turi, tik tie didesni ne visiems.
Ką siūlau, kad jau toks gudrus? Pateikiu jums tris paprastus kriterijus, dėl kurių reikėtų verkiant kirsti mieste augantį medį, jei tas medis atitinka bent vieną iš jų. Esu diplomuotas miškininkas, kaip ne kaip, tai va tie kriterijai:

1. Jei medis yra labai sergantis arba nudžiūvęs, arba yra labai senas, išpuvusiu kamienu ar pažeistomis šakomis, todėl audros metu dėl to gali lūžti, virsti ir kelia pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei.

2. Jei medis yra projektuojamų valstybinės (tarptautinės, tarpgalaktinės) reikšmės statybų vietoje, ir jo perkelti į kitą vietą techniškai neįmanoma, todėl tenka jį nukirsti, jei už tai balsavo 70 proc. referendume dėl to medžio nukirtimo dalyvavusių balsavimo teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių, arba jei akivaizdu, kad tikrai tikrai reikia (pvz. išdygo iš sėklos berželis Gedimino piles bokšte ir jo niekas nekirto tol, kol pradėjo mūras trupėti).

3. Medis yra uosialapis klevas (Acer negundo) – tai invazinė rūšis, stelbianti vietines medžių rūšis.
Mano kategoriška nuomone, visokie kiti bandymai pateisinti medžių kirtimą yra ne kas kita kaip įžūlus proto krušimas ir bandymas žmones laikyti durnesniais už save. Aš čia visai nenoriu būti nei mandagus nei nieko, nes čia akivaizdus bulšitas tokie ketinimai.
Jei jau tvorą aptvėrėt, tai tegul būna ji tol, kol pastatysite suolelius, šiukšliadėžes, vaikų žaidimų aikšteles, įrengsite apšvietimą ir nutiesite lygius takelius mamytėms ir tėveliams, kad jie galėtų ramiai, nedardėdami vežioti vežimėlius su miegančiais kūdikiais – Vilniaus piliečiais.

Ačiū už dėmesį. Laukiu atnaujinto Sapiegų parko su esamais medžiais

2017-04-23

2013-02-17

Viskas apie tūlą pilicininką

Sietynas, 1988 m.
Pirmąjį Sietyną pirkau Vilniuje 1988 metų rugpjūčio 23 dieną per Didijį Vingio parko Mitingą. Leidinuką labai branginu todėl, kad tuo metu jis buvo nelegalus, ir todėl, kad jame užfiksuotas laisvųjų laikų humoro radimasis. Kadangi internete to teksto neradau, jį perrašiau čia Courier šriftu, kad būtų labiau panašu į mašinėle spausdintą ir rotaprintu daugintą puslapį. Tekste yra vienas kitas rusiškas žodis. 

Viskas apie tūlą pilicininką

Ištraukos iš PAREIGŲ KNYGOS, rašytos labai seniai

(mitologinė rankraščio dalis kupiūruota, po to išimta dėl aiškių priežasčių}
(istorinė dalis kupiūruota, po to išimta dėl aiškių priežasčių)

Pirmasis dokumentas


Persitvarkiusio pilicininko Iljos Vitovtovičiaus Prid-Urkino

dienotvarkė
1. Podjom 6:30
2. Darbas su hanteliais 6:30 - 7:03.
3. Vatalininės iškamšos smūgiavimas kojom ir rankom 7:03 - 7:23.
4. Kuklūs pusryčiai 7:23 - 7:46
          1. Arbatos kampuota stiklinė
          2. Sumuštinis be sūrio
          3. Vėl arbatos kampuota stiklinė.
          4. Smūgis hanteliu vatalininei iškamšai.
          5. Pora šaukštų marinuotų kazlėkų.
          6. Kefyro kampuota stiklinė.
          7. Majonezas.
5. Šalto vandens dušai. Raumenų masažas geležies drožlių ragože 7:46 - 8:03.
6. Mąstymas apie persitvarkymą plačiausia prasme 8:03 - 8:13.
7. Kraujo dėmių pašalinimas nuo kelių ir aulinės avalynės 8:13 - 8:28.
8. Mąstymas apie persitvarkymą siauresne prasme 8:28 - 8:36.
9. Ginklų ir antpečių blizginimas 8:36 - 8:39.


Originalo faksimilė
10. Mėginimas tyčia erzinti save provokaciniais bei ekstremistiniais klausimais, pastangos susitvardyti, o jau po to - smogti ryžtingą partinį antausį. Pvz.: Ką davė Tarybų valdžia žmogui? Greitas atsakymas - Viską davė. Klausimas - Sklinda kalbos, kad kai kurie pakraščiai apsisprendė ne savo valia. Atsakymas - Kas jas skleidžia? Klausimas - Kaip su žmogaus teisėmis?.. (Smūgis hanteliu vatalininei iškamšai. Skausmingos susitramdymo akimirkos)Su žmogaus teisėmis viskas labai gerai. (Spyris kaire koja. Dantų griežimas) 8:39 - 8:47.
11. Ėjimas į kazarmus, mąstant apie persitvarkymą ir demokratiją pačia siauriausia prasme 8:47 - 9:00.
12. Skambus raportas apie parengtį naujai darbo dienai, kovinį budrumą ir ryžtą 9:00 - 9:03.
13. Šunų jaukinimas 9:03 - 10:00.
14. Asmens higienos minutė 10:00 - 10:01.
15. Polit-švietimas. Labai aukšto pareigūno paskaita apie tuos, kurie naudodamiesi viešumu gviešiasi į socializmo pagrindus 10:01 - 11:45.
16. Diskusijos 11:45 - 11:45.
17. Turiningas poilsis, kontempliuojant Lukrecijaus mintis ir ieškant materializmo šaknų 11:45 - 12:00.
18. Polit-švietimas. Seminaras apie ūkiskaitą, ekologiją, suverenitetą, asmens higieną ir sportą 12:00 - 13:45.
19. Nuotraukų žiūrinėjimas ir vaizdų įsidėmėjimas 13:45 - 14:45.
20. Greiti  pietūs  14:45 - 15:00:
          1. Grietinė
          2. Barščiai
          3. Kotletas
          4. Kompotas
          5. Dabavkė (kompotas)
21. Intelektualinė popietė. Pokalbis apie moters vietą. Literatūros skaitymai. LTSR nusip. aktoriaus deklamacijos - klasikos ištraukos 15-16:
          1. A. Fadejevo proza.
          2. Heziodo "Darbai ir dienos".
          3. V. Lenino laiškas suvažiavimui.
          4. Puškino lyrika (deklamuojama nebuvo).
          5. Maironio "Trakų pilis"
          6. A. Makarenkos "Pedagoginė poema"
          7. V. Reimerio poema apie Staliną "Skersvėjis".
22. Gyvos diskusijos su aktoriumi apie moterį 16-18.
23. Šunų penėjimas 18 - 18:15.
24. Ginklų ir batų šveitimas 18:15 - 18:30.
25. Trumpas emocinis demokratijos ir viešumo prisiminimas 18:30 - 18:31.
26. Trumpas apsižvalgymas, ar dar viskas tvarkoje 18:31 - 18:45.
27. Rikiuotė ir instruktažas apie tai, kas bus 19:00 18:45 - 18:47.
28. Organizuotas išvykimas iš kazarmų ten, kur 19:00 kažkas turi įvykti 18:47 - 19:00.
29. Akylas įvykio stebėjimas 19:00 - 19:03.
30. Mėginimas sutramdyti šunis.
31. Mėginimas susitramdyti.
32. Paskutinis mėginimas susitramdyti kartu su šunimis.
33. Pratisas, ilgesingas ir liūdnas kaukimas, senuosius laikus prisiminus.

    Antrasis dokumentas


    Nusinuodijusio grybukais pilicininko Iljos Vitovtovičiaus prid-Urkino aktas. Rasta:


I. Smulkūs asmeniniai daiktai

   1. Veidrodis
   2. Šukos
   3. Naganas.
   4. Auliniai batai.   
   5. Pilicininko kūnas.
   6. Dantų šepetėlis
   7. Bufetukas, švelniai velionio vadintas tumbele.
   8. Slonikėlis grybukų:
                 kalpokiukų
                 lepšiukų
                 musmirėlių
                 voveruškų
                 bobausiukų
                 kazlėkiukų
                 bezdaliukų
                 pipiriukų.
   9. Šalia slonikėlio, 23 cm nuo bufetuko krašto - šakutė.
  10. Metalinis kastetas.
  11. Polietileninis maišelis nuo arbatos BODROSTJ su nagano gilzėmis.
  12. Zacirka.
  13. Stiklinė obuolių kompoto.
  14. Alos Pugačiovos nuotrauka.
  15. Butelis skiediklio.
  16. Uniforminiai marškiniai.
  17. Lentutė mėsai pjaustyti.
  18. Medaliai.

II. Iš dvasinių vertybių rasta:

   1. Romanas ČTERI PANCERNI I PIOS (užsienio kalba).
   2. Psichologijos bibliotekėlė - V. Levis "Menas būti savimi".
   3. Zalitis "Meilės vardu".
   4. Dar viena Alos Pugačiovos nuotrauka - nespalvota, cheminiu pieštuku padažytais žandais.
   5. Baudžiamasis kodeksas.
   6. Šekspyro sonetai.
   7. FUTBOL-HOKEY 76 metų rinkinys.
   8. Televizorius Junostj-2 (veikiantis).
  11. "Literatūra ir menas" 81 m. 23 Nr. titulinis lapas
                            83 m.  4 Nr. titulinis dvilapis
  12. Peleninė su moters silueto inkrustacija.

III. Iš pilicininko rankraščių rasta:
     1. Traktatas apie daiktų prigimtį.
     2. Trys aktai eismo taisyklių pažeidėjams.
     3. Trys aktai (nuotraukos iš čekoslovakų fotoparodos su pilicininko eilėraščiais kitoje pusėje).

     Eilėraščiai


1. Jei gyvenimas gerėja

   Tai ir meilėj bus lengviau
   Ko šypsaisi pardavėja
   Ką tau blogo padariau
   Mano siela nekantrauja
   Vis artėja prie žvaigždžių
   Kai su priešu aš kariauju
   Net tada tave myliu.

          2. Ko taip sąžinę maudžia skaudžiai 

             Lyg įsakymo būčiau nevykdęs
             Ko į galvą subėgo kraujas
             Lyg kaip nors labai negražiai būčiau tave įpykinęs.

3. Jau ruduo prie kazarmų šitoks

   Iš štabo išeina viršila
   Su mano meile jis eina į kiną.

    Išvados


1. Jis buvo persitvarkymo šauklys.

2. Jis mokėjo užsienio kalbą (lenkų k.).
3. Jis darė klaidų, nes mylėjo moraliai smukusią moterį.
4. Jis mirė.
5. Netekome gabaus poetiškos sielos bendradarbio.
6. Šlovė jam.
7. Otboj.

1985 pavasario 16 d.

                      Parašas:
                               Dočys iš Alksnynų Ž.

2009-01-16

O taip ruošėsi...


Kaip supratau, Rot Front pamiršo prie Seimo atsinešti meno kūrinio detales iš ŠMC.
Bet renginys ir taip buvo visai meniškas.