Puslapiai

Rodomi pranešimai su žymėmis 1988. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis 1988. Rodyti visus pranešimus

2013-02-17

Viskas apie tūlą pilicininką

Sietynas, 1988 m.
Pirmąjį Sietyną pirkau Vilniuje 1988 metų rugpjūčio 23 dieną per Didijį Vingio parko Mitingą. Leidinuką labai branginu todėl, kad tuo metu jis buvo nelegalus, ir todėl, kad jame užfiksuotas laisvųjų laikų humoro radimasis. Kadangi internete to teksto neradau, jį perrašiau čia Courier šriftu, kad būtų labiau panašu į mašinėle spausdintą ir rotaprintu daugintą puslapį. Tekste yra vienas kitas rusiškas žodis. 

Viskas apie tūlą pilicininką

Ištraukos iš PAREIGŲ KNYGOS, rašytos labai seniai

(mitologinė rankraščio dalis kupiūruota, po to išimta dėl aiškių priežasčių}
(istorinė dalis kupiūruota, po to išimta dėl aiškių priežasčių)

Pirmasis dokumentas


Persitvarkiusio pilicininko Iljos Vitovtovičiaus Prid-Urkino

dienotvarkė
1. Podjom 6:30
2. Darbas su hanteliais 6:30 - 7:03.
3. Vatalininės iškamšos smūgiavimas kojom ir rankom 7:03 - 7:23.
4. Kuklūs pusryčiai 7:23 - 7:46
          1. Arbatos kampuota stiklinė
          2. Sumuštinis be sūrio
          3. Vėl arbatos kampuota stiklinė.
          4. Smūgis hanteliu vatalininei iškamšai.
          5. Pora šaukštų marinuotų kazlėkų.
          6. Kefyro kampuota stiklinė.
          7. Majonezas.
5. Šalto vandens dušai. Raumenų masažas geležies drožlių ragože 7:46 - 8:03.
6. Mąstymas apie persitvarkymą plačiausia prasme 8:03 - 8:13.
7. Kraujo dėmių pašalinimas nuo kelių ir aulinės avalynės 8:13 - 8:28.
8. Mąstymas apie persitvarkymą siauresne prasme 8:28 - 8:36.
9. Ginklų ir antpečių blizginimas 8:36 - 8:39.


Originalo faksimilė
10. Mėginimas tyčia erzinti save provokaciniais bei ekstremistiniais klausimais, pastangos susitvardyti, o jau po to - smogti ryžtingą partinį antausį. Pvz.: Ką davė Tarybų valdžia žmogui? Greitas atsakymas - Viską davė. Klausimas - Sklinda kalbos, kad kai kurie pakraščiai apsisprendė ne savo valia. Atsakymas - Kas jas skleidžia? Klausimas - Kaip su žmogaus teisėmis?.. (Smūgis hanteliu vatalininei iškamšai. Skausmingos susitramdymo akimirkos)Su žmogaus teisėmis viskas labai gerai. (Spyris kaire koja. Dantų griežimas) 8:39 - 8:47.
11. Ėjimas į kazarmus, mąstant apie persitvarkymą ir demokratiją pačia siauriausia prasme 8:47 - 9:00.
12. Skambus raportas apie parengtį naujai darbo dienai, kovinį budrumą ir ryžtą 9:00 - 9:03.
13. Šunų jaukinimas 9:03 - 10:00.
14. Asmens higienos minutė 10:00 - 10:01.
15. Polit-švietimas. Labai aukšto pareigūno paskaita apie tuos, kurie naudodamiesi viešumu gviešiasi į socializmo pagrindus 10:01 - 11:45.
16. Diskusijos 11:45 - 11:45.
17. Turiningas poilsis, kontempliuojant Lukrecijaus mintis ir ieškant materializmo šaknų 11:45 - 12:00.
18. Polit-švietimas. Seminaras apie ūkiskaitą, ekologiją, suverenitetą, asmens higieną ir sportą 12:00 - 13:45.
19. Nuotraukų žiūrinėjimas ir vaizdų įsidėmėjimas 13:45 - 14:45.
20. Greiti  pietūs  14:45 - 15:00:
          1. Grietinė
          2. Barščiai
          3. Kotletas
          4. Kompotas
          5. Dabavkė (kompotas)
21. Intelektualinė popietė. Pokalbis apie moters vietą. Literatūros skaitymai. LTSR nusip. aktoriaus deklamacijos - klasikos ištraukos 15-16:
          1. A. Fadejevo proza.
          2. Heziodo "Darbai ir dienos".
          3. V. Lenino laiškas suvažiavimui.
          4. Puškino lyrika (deklamuojama nebuvo).
          5. Maironio "Trakų pilis"
          6. A. Makarenkos "Pedagoginė poema"
          7. V. Reimerio poema apie Staliną "Skersvėjis".
22. Gyvos diskusijos su aktoriumi apie moterį 16-18.
23. Šunų penėjimas 18 - 18:15.
24. Ginklų ir batų šveitimas 18:15 - 18:30.
25. Trumpas emocinis demokratijos ir viešumo prisiminimas 18:30 - 18:31.
26. Trumpas apsižvalgymas, ar dar viskas tvarkoje 18:31 - 18:45.
27. Rikiuotė ir instruktažas apie tai, kas bus 19:00 18:45 - 18:47.
28. Organizuotas išvykimas iš kazarmų ten, kur 19:00 kažkas turi įvykti 18:47 - 19:00.
29. Akylas įvykio stebėjimas 19:00 - 19:03.
30. Mėginimas sutramdyti šunis.
31. Mėginimas susitramdyti.
32. Paskutinis mėginimas susitramdyti kartu su šunimis.
33. Pratisas, ilgesingas ir liūdnas kaukimas, senuosius laikus prisiminus.

    Antrasis dokumentas


    Nusinuodijusio grybukais pilicininko Iljos Vitovtovičiaus prid-Urkino aktas. Rasta:


I. Smulkūs asmeniniai daiktai

   1. Veidrodis
   2. Šukos
   3. Naganas.
   4. Auliniai batai.   
   5. Pilicininko kūnas.
   6. Dantų šepetėlis
   7. Bufetukas, švelniai velionio vadintas tumbele.
   8. Slonikėlis grybukų:
                 kalpokiukų
                 lepšiukų
                 musmirėlių
                 voveruškų
                 bobausiukų
                 kazlėkiukų
                 bezdaliukų
                 pipiriukų.
   9. Šalia slonikėlio, 23 cm nuo bufetuko krašto - šakutė.
  10. Metalinis kastetas.
  11. Polietileninis maišelis nuo arbatos BODROSTJ su nagano gilzėmis.
  12. Zacirka.
  13. Stiklinė obuolių kompoto.
  14. Alos Pugačiovos nuotrauka.
  15. Butelis skiediklio.
  16. Uniforminiai marškiniai.
  17. Lentutė mėsai pjaustyti.
  18. Medaliai.

II. Iš dvasinių vertybių rasta:

   1. Romanas ČTERI PANCERNI I PIOS (užsienio kalba).
   2. Psichologijos bibliotekėlė - V. Levis "Menas būti savimi".
   3. Zalitis "Meilės vardu".
   4. Dar viena Alos Pugačiovos nuotrauka - nespalvota, cheminiu pieštuku padažytais žandais.
   5. Baudžiamasis kodeksas.
   6. Šekspyro sonetai.
   7. FUTBOL-HOKEY 76 metų rinkinys.
   8. Televizorius Junostj-2 (veikiantis).
  11. "Literatūra ir menas" 81 m. 23 Nr. titulinis lapas
                            83 m.  4 Nr. titulinis dvilapis
  12. Peleninė su moters silueto inkrustacija.

III. Iš pilicininko rankraščių rasta:
     1. Traktatas apie daiktų prigimtį.
     2. Trys aktai eismo taisyklių pažeidėjams.
     3. Trys aktai (nuotraukos iš čekoslovakų fotoparodos su pilicininko eilėraščiais kitoje pusėje).

     Eilėraščiai


1. Jei gyvenimas gerėja

   Tai ir meilėj bus lengviau
   Ko šypsaisi pardavėja
   Ką tau blogo padariau
   Mano siela nekantrauja
   Vis artėja prie žvaigždžių
   Kai su priešu aš kariauju
   Net tada tave myliu.

          2. Ko taip sąžinę maudžia skaudžiai 

             Lyg įsakymo būčiau nevykdęs
             Ko į galvą subėgo kraujas
             Lyg kaip nors labai negražiai būčiau tave įpykinęs.

3. Jau ruduo prie kazarmų šitoks

   Iš štabo išeina viršila
   Su mano meile jis eina į kiną.

    Išvados


1. Jis buvo persitvarkymo šauklys.

2. Jis mokėjo užsienio kalbą (lenkų k.).
3. Jis darė klaidų, nes mylėjo moraliai smukusią moterį.
4. Jis mirė.
5. Netekome gabaus poetiškos sielos bendradarbio.
6. Šlovė jam.
7. Otboj.

1985 pavasario 16 d.

                      Parašas:
                               Dočys iš Alksnynų Ž.